Registrace

Rozvoz zdarma

Doprava zdarma

Zaregistrujte se a v průběhu akce při nákupu nad 1500 Kč získáte dopravu zdarma, nebo nakupte za 1200 Kč a získejte rozvoz za zvýhodněnou cenu 39 Kč.

Máme pro Vás až 45 000 produktů skladem a stále rozšiřujeme sortiment zboží.

Akce platí do odvolání.

Savo Perex květinová vůně 1,2 l

0
8390 Cena s DPH za kus

Savo Perex květinová vůně 1,2 l

  • SAVO Perex je určeno pro bílé a stálobarevné prádlo
  • Tekutý prací prostředek bělí a odstraňuje skvrny
  • SAVO Perex květinová vůně odstraňuje skvrny již během předeprání
  • Aktivní účinky prostředku během předeprání jsou způsobeny obsahem speciálního mikrosmáčedla
  • Dávkování je nižší než u běžných bělidel
  • Vhodné pro všechny typy prádla včetně záclon

Popis

SAVO Perex Květinová vůně je parfémovaný přípravek pro předpírání a bělení bílého a stálobarevného prádla v automatických pračkách, ale i pro ruční bělení. Účinně odstraní skvrny již ve fázi předpírky. Je mimořádně účinný při bělení polyesterových a bavlněných záclon.

Skladování a použití

Způsob skladování

Typ
Trvanlivé

Příprava a použití

1 uzávěr = 40 ml.

Savo Perex má bezpečnostní uzávěr. Stlačte na vyznačených bočních plochách a odšroubujte.

Uzávěr odolný proti otevření dětmi.

Jak můžete Savo Perex použít: Předpírání a bělení v automatických pračkách: Nastavte program s předpírkou. Do bubnu nalijte roztok 1 l vody a 75-100 ml přípravku Savo Perex.

 

Do praček se zásobníkem na bělicí prostředek nalijte dávku přímo do zásobníku. Vložte prádlo do pračky, nadávkujte prací prostředek a spusťte program.

Ruční namáčení a bělení: Na 40 l vody dávkujte 400 ml přípravku Savo Perex. Prádlo namočte na 1-2 hodiny a po důkladném vymáchání doperte ručně nebo v pračce.

 

Pozor: Savo Perex nepoužívejte na vlnu, hedvábí, polyamidová vlákna a takto označené tkaniny: viz obal.

Nepoužívejte na: eloxovaný hliník a linoleum. V případě pochybností, nového nebo neobvyklého povrchu, barvených ploch nebo lakovaného dřeva, lakovaného kovu, mramoru, vinylu, pochromovaných povrchů (poškozených nebo v nízké kvalitě) a poškozených povrchů přípravek nejprve vyzkoušejte na malé nenápadné ploše.

Skladování

Spotřebujte do: viz obal.

Podrobná data

CLP Regulation

žíravost - Nebezpečí
životní prostředí - Nebezpečí

Bezpečnostní varování

Savo Perex Květinová vůně

NEBEZPEČÍ
Způsobuje těžké poleptání kůže a poškození očí. Vysoce toxický pro vodní organismy. Toxický pro vodní organismy s dlouhodobými účinky. Může být korozivní pro kovy. Pozor! Nepoužívejte společně s jinými výrobky Může uvolňovat nebezpečné plyny (chlor). Uchovávejte mimo dosah dětí. Uchovávejte pouze v původním balení. Používejte ochranné rukavice/ochranný oděv/ochranné brýle/obličejový štít. Zabraňte uvolnění do životního prostředí. PŘI POŽITÍ: Okamžitě volejte TOXIKOLOGICKÉ INFORMAČNÍ STŘEDISKO/lékaře. Vypláchněte ústa. NEVYVOLÁVEJTE zvracení. PŘI STYKU KŮŽÍ (nebo s vlasy): Veškeré kontaminované části oděvu okamžitě svlékněte. Opláchněte kůži vodou [nebo osprchujte]. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Uniklý produkt seberte. Obsahuje: chlornan sodný, hydroxid sodný.

Jazyky na balení

  • Čeština
  • Slovenština

Rozklad popisu

Varianta - Květinová vůně

Komponenty
Složení

Méně než 5 % bělicí činidla na bázi chloru (chlornan sodný), aniontové povrchově aktivní látky, parfum

Jednotková cena 69.92Kč za 1 l.