Registrace

Rozvoz zdarma

Doprava zdarma

Zaregistrujte se a v průběhu akce při nákupu nad 1500 Kč získáte dopravu zdarma, nebo nakupte za 1200 Kč a získejte rozvoz za zvýhodněnou cenu 39 Kč.

Máme pro Vás až 45 000 produktů skladem a stále rozšiřujeme sortiment zboží.

Akce platí do odvolání.

Cink Universal univerzální čistič na všechny povrchy 1 l

0
4790 Cena s DPH za kus

Cink Universal univerzální čistič na všechny povrchy 1 l

  • Univerzální čistící prostředek na všechny omyvatelné povrchy a plochy
  • Zajišťuje perfektní čistotu s unikátní Nano Formulí
  • Vhodný zejména na podlahy, kuchyňské a koupelnové prostory
  • Po použití není třeba oplachovat
  • Jemná vůně červených plodů
Popis

Popis

Vysoce účinný univerzální čisticí prostředek Cink (vlastní výrobek Drogeo) s unikátní Nano Formulí pro celou domácnost a další užitné prostory s jemnou vůní červených plodů, která příjemně provoní interiér. Cink je produkt nejvyšší kvality sestavený dle formulí nové generace. Vhodný pro čištění všech typů povrchů, jako jsou podlahy, obklady, dlaždice, povrchy z umělých hmot, okna apod. Inovativní složení i všestrannost dělá z univerzálního čisticího prostředku Cink nejlepší volbu při běžném úklidu i při odstraňování odolných skvrn a usazených nečistot. Povrchy čistí do hloubky a zanechává je zářivě čisté.

 

Použití

Rozpusťte 1 lžíci prostředku v 5 l horké vody.

 

Pokyny pro bezpečné zacházení


P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P280 Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle/obličejový štít.
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc.

 

Doplňkové věty


EUH 208 Obsahuje 2-(4-terc-butylbenzyl)propanal; Isocyclemone; alpha-hexylcinnamic aldehyde; Hexyl salicylate. Může vyvolat alergickou reakci.

 

Nebezpečné látky: Sodium Laureth Sulfate, Sodium Dodecylbenzensulfonate.

 

Další nebezpečnost:
PBT nebo vPvB nebylo pro směs stanoveno.

Varování

Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Používejte ochranné rukavice/ochranné brýle/obličejový štít. PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc.
Nebezpečné látky: Sodium Laureth Sulfate, Sodium Dodecylbenzensulfonate.

 

Složení

 < 5 % aniontové povrchově aktivní látky, konzervační látky (Methylchloroisothiazolinone, Methylsothiazolinone). parfém. Obsah těkavých látek: Ehtanol 0,2%. Obsahuje Hexyl, salicylate, Methylchloroisothiazolinone, Methylisothiazolinone. Může vyvolat alergickou reakci.

 

 

Signální slovo: Varování

 

Standardní věty o nebezpečnosti:
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

 

Jednotková cena 47.9Kč za 1 l.