Registrace

Rozvoz zdarma

Doprava zdarma

Zaregistrujte se a v průběhu akce při nákupu nad 1500 Kč získáte dopravu zdarma, nebo nakupte za 1200 Kč a získejte rozvoz za zvýhodněnou cenu 39 Kč.

Máme pro Vás až 45 000 produktů skladem a stále rozšiřujeme sortiment zboží.

Akce platí do odvolání.

Cink All In 1 Megapack tablety do myčky s vůní citronu 70 ks

0
17290 Cena s DPH za kus

Cink All In 1 Megapack tablety do myčky s vůní citronu 70 ks

odrážky
 • Vlastní výrobek Drogeo
 • Nádobí zářící čistotou
 • Se svěží vůní citronu
 • S inovativní Nano Formulí
 • Odstraní i tu nejodolnější špínu
 • Mají recyklovatelný obal
 • Ochrana proti vodnímu kameni
 • Balení obsahuje 70 kusů tablet

 

popis

Popis

 

Přejděte na tablety Cink All in one (vlastní výrobek Drogeo) pro dokonale umyté nádobí zářící čistotou a se svěží vůní citronu. Extra účinné tablety s inovativní Nano Formulí zajistí perfektní výsledek při každém mytí a odstraní i tu nejodolnější špínu, a to dokonce bez předchozího oplachování a i při nízké teplotě, takže můžete zapomenout na zaschlé zbytky a díky vůni citronu i na nepříjemný zápach myčky. Tablety Cink jsou produktem nejvyšší kvality nové generace, neobsahují fosfáty a mají recyklovatelný obal. Cink All in 1 tablety mají optimálně vyvinuté složení, které obsahuje lešticí, čisticí a změkčující látky v jednom, proto není třeba přidávat sůl ani leštidlo, a působí takovou silou, že zatočí i s hodně mastným a špinavým nádobím. Megapack = větší výhodné balení, které šetří vaše peníze!  

 

 

 

Složení

 

 • 5 - 15% bělící činidla na bázi kyslíku
 • <5% neiontové povrchově aktivní látky
 • < 5% EDTA a její soli
 • <5% polykarboxyláty
 • Enzymy
 • Parfém
 • 8% kyseliny citrónové

 

Použití

 

Vložte tabletu včetně obalu do dávkovače myčky, obal se v myčce při mytí nádobí sám zcela rozpustí. Skladujte na suchém a chladném místě.

Varování

 

Způsobuje vážné podráždění očí. Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku. Uchovávejte mimo dosah dětí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce.

Při zasažení očí: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc. Obsahuje amylázu, proteázu, lipázu. Může vyvolat alergickou reakci.

Standardní věty o nebezpečnosti:
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

 

Pokyny pro bezpečné zacházení:

P101 Je-li nutná lékařská pomoc, mějte po ruce obal nebo štítek výrobku.
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí.
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc.

Doplňkové věty:

EUH 208 Obsahuje amylázu, proteázu, lipázu. Může vyvolat alergickou reakci.

 

Další nebezpečnost:

Výrobek nesplňuje kritéria pro zařazení mezi látky PBT nebo vPvB.

Jednotková cena 137.22Kč za 1 kg.