Registrace

Rozvoz zdarma

Doprava zdarma

Zaregistrujte se a v průběhu akce při nákupu nad 1500 Kč získáte dopravu zdarma, nebo nakupte za 1200 Kč a získejte rozvoz za zvýhodněnou cenu 39 Kč.

Máme pro Vás až 45 000 produktů skladem a stále rozšiřujeme sortiment zboží.

Akce platí do odvolání.

Cink Cream Citron krémový čisticí písek 500 g

0
Ušetříte 6,00 Kč
SUPER cena
39:39:10
bežná cena39,50 Kč 3350 Cena s DPH za kus

Cink Cream Citron krémový čisticí písek 500 g

  • Krémový čisticí písek Cink (vlastní výrobek Drogeo)
  • K čištění sporáků, koupelnové sanity, smaltovaného nádobí, kuchyňských a koupelnových baterií apod
  • Čistí perfektně díky Nano Formuli
  • Odstraňuje nečistoty ale i mastnotu
  • Čisticí písek s jemností krému
Popis

Popis

Krémový čisticí písek Cink (vlastní výrobek Drogeo) s unikátní Nano Formulí výborně odstraňuje nečistoty i mastnotu. Spojuje výhody čisticího písku s jemností krému, a díky tomu působí ještě efektivněji. Aktivní abrazivní částice spolehlivě zatočí i s velmi znečištěnými povrchy, hodí se k čištění sporáků, koupelnové sanity, smaltovaného nádobí, kuchyňských a koupelnových baterií apod. Cink je produkt nejvyšší kvality sestavený dle formulí nové generace.

 

Použití

Naneste neředěný přímo na znečištěný povrch, nechejte chvíli působit a vlhkým hadříkem přetírejte do vyčištění.

 

Varování

Způsobuje vážné podráždění očí. Po manipulaci důkladně omyjte ruce.

PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování. Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc.

Nebezpečné látky: C12-C15 Pareth 3.

Složení

méně než 5 % aniontové povrchově aktivní látky, abrazivum, pomocné látky, parfém, konzervační látky: 1,2-benzisothiazolin-3-on

 

 

Signální slovo: VAROVÁNÍ.

 

Standardní věty o nebezpečnosti:
H319 Způsobuje vážné podráždění očí.

 

Pokyny pro bezpečné zacházení:
P102 Uchovávejte mimo dosah dětí
P264 Po manipulaci důkladně omyjte ruce.
P305 + P351 + P338 PŘI ZASAŽENÍ OČÍ: Několik minut opatrně vyplachujte vodou. Vyjměte kontaktní čočky, jsou-li nasazeny a pokud je lze vyjmout snadno. Pokračujte ve vyplachování.
P337 + P313 Přetrvává-li podráždění očí: Vyhledejte lékařskou pomoc.

 

Nebezpečné látky:
C12-C15 Pareth 3

 

Další nebezpečnost:
PBT nebo vPvB nebylo pro směs stanoveno.

Jednotková cena 67Kč za 1 kg.